Bệnh lý cuống: Viêm quanh cuống

Viêm quanh cuống răng Viêm quanh cuống răng (chóp răng) là tình trạng viêm xảy ra ở tổ chức quanh chóp của răng sau khi tủy đã chết. Tổ chức